Turf

Turf

Turf verhoogt de hoeveelheid organische stof in de grond en verlaagt de zuurgraad. Hierdoor wordt de bodem luchtiger en kunnen de wortels van uw planten zich beter ontwikkelen. Turf biedt een gezonde basis voor zuurminnende planten op zand- en kleigrond.

Productblad
Soil
Bio-based
;

Eigenschappen

Turf, ook wel tuinturf genoemd, bestaat uit opgegraven zwartveen. Nadat het zwartveen is opgegraven en nog vochtig is wordt het doorgevroren, gedroogd en vermalen. Turf verhoogt de hoeveelheid organische stof in de grond en verlaagt de zuurgraad. Hierdoor wordt de bodem luchtiger en kunnen de wortels van uw planten zich beter ontwikkelen. Turf biedt een gezonde basis voor zuurminnende planten op zand- en kleigrond. 

Kwaliteit

Turf is geen samengesteld product. Deze veensoort komt als grondstof uit Duitsland uit het onderste gedeelte van het veenpakket. 
Het behoort hiermee niet tot de groep herwinbare grondstoffen. 
Wij hebben voor bepaalde toepassingen in substraten passende alternatieven als herwinbare grondstof.  

Voordelen 

  • Stimulering voor zuurminnende planten 
  • Natuurlijk product
  • Organische bodemverbeteraar
  • Lage pH waarde
  • Hoog vochtvasthoudend vermogen

Verwerkingsvoorschrift

Kan jaarrond toegepast worden als mulchlaag of groeiplaatsverbetering. 
Als bodemverbeteraar doormengen in bestaande grond voor verlagen pH ten behoeve van zuurminnende planten. Niet toepassen bij kalkminnende planten. Voor vragen en advies op maat kunt u het beste contact opnemen met één van onze adviseurs.