substrado houtmulch

Substrado® Houtmulch

Substrado® Houtmulch komt na het RHP composteringsproces vrij. Als de fijnere compost afgezeefd is blijven grovere stukken over die verder verkleint en geschoond worden.

Productblad
Soil
Bio-based
;

Eigenschappen

Substrado® Houtmulch komt na het RHP composteringsproces vrij. 
Als de fijnere compost afgezeefd is blijven grovere stukken over die verder verkleint en geschoond worden. De fijne fractie 0-30 mm wordt na het verkleinen verder gecomposteerd en als houtmulch ingezet. 
Het product is geschikt om in zware gronden op te mengen om meer structuur te krijgen. Tevens is Substrado® Houtmulch zeer geschikt om als mulchlaag te gebruiken om het bodemleven te activeren en onkruid te onderdrukken. 

Kwaliteit

Door de temperatuur die tijdens het composteren bereikt wordt verliezen mogelijke ziektes en onkruidzaden hun kiemkracht. Doordat het hout gecomposteerd en gehygiëniseerd is, verdwijnt zacht materiaal als bast en twijgen en is de stikstof vastlegging laag. Substrado® Houtmulch bestaat voor 100% uit gecomposteerd hout en is dus uitermate geschikt voor langdurige structuurverbetering van de bodem.

Voordelen 

 • Biobased bodemverbeteraar
 • Onkruidwerend
 • Circulair product
 • Verhoogd bodemvruchtbaarheid

Toepassingsgebieden 

 • Fruitteelt
 • Kleigronden
 • Groenvoorziening
 • Tuinaanleg
 • Tuinbouw

Verwerkingsvoorschriften

 1. Op zware gronden met de grond mengen
 2. Als mulchlaag 2-5 cm aanbrengen.
 3. Voor een goede onkruidwering dient de grond vlak te zijn en vrij van onkruiden, de ondergrond dient vrij te zijn van overblijvende onkruiden.