Lava

Lava

Lava is een vulkanisch gesteente, verkrijgbaar in vele soorten en maten.

Productblad
Soil
Bio-based
;

Eigenschappen

Lava is een vulkanisch gesteente, verkrijgbaar in vele soorten en maten. 
De verschillende soorten variëren in kleur en hardheid. Toepassingsmogelijkheden zijn funderingsmateriaal, infiltratiemateriaal, halfverharding en als grondstof voor mengsels voor boom- en daktuinsubstraten.
Lavakorrels zijn heel luchtig en poreus, uitstekend geschikt voor in de potgrond of als bodemverbeteraar. Het product verlucht op een uitzonderlijke manier in de zware grond en dit voor meerdere jaren. Lava zorgt voor een betere drainering. Lava is geschikt voor zowel civieltechnische als cultuurtechnische toepassingen en is verkrijgbaar in diverse gradaties. 

Kwaliteit

Lava wordt uitgeleverd met NL BSB productcertificaat, voldoet aan de eisen voor een niet-vormgegeven bouwstof binnen het Besluit bodemkwaliteit.

Voordelen 

  • Ruime draagkracht
  • Grote wateropslagcapaciteit
  • Licht van gewicht voor gesteente

Toepassingsgebieden 

  • Groenaanleg
  • Infra
  • Infiltratievoorzieningen