Bomengranulaat Porfier 16-32

Bomengranulaat Porfier 16-32

Bomengranulaat Porfier 16-32 is specifiek bedoeld voor het creëren van groeiplaatsen onder zwaar belaste situaties als wegen en parkeerplaatsen.

Productblad
Soil
Bio-based
;

Eigenschappen

Bomengranulaat Porfier 16-32 is specifiek bedoeld voor het creëren van  groeiplaatsen onder zwaar belaste situaties als wegen en parkeerplaatsen. Het bomengranulaat heeft als basis gerecyclede breuksteen 16-32 mm, gerijpte rivierklei, organische stof en additieven. Het biedt in omstandigheden wanneer het conform de strenge civieltechnische eisen is verwerkt, groeiruimte voor boomwortels om zich te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om gezonde bomen te ontwikkelen op plekken waar bomen anders niet tot ontwikkeling komen of problemen veroorzaken met bijvoorbeeld verhardingsopdruk. Het bomengranulaat is een samengesteld product op basis van secundaire bouw-stoffen (geen delfstoffen) en dus verantwoord in het kader van duurzaamheid.

Kwaliteit

Bomengranulaat Porfier 16-32 wordt geproduceerd en uitgeleverd met BRL 9341 keurmerk. Daarmee voldoet Bomengranulaat Porfier aan de strengste kwaliteitseisen, waaronder ook de eisen voor een niet-vormgegeven bouwstof uit het Besluit bodemkwaliteit.

Voordelen 

  • Continu recyclebaar materiaal 
  • Hoge draagkracht
  • Capillaire werking

Toepassingsgebieden 

  • Rijwegen
  • Parkeerplaatsen
  • Rotondes
  • Busbanen

Verwerkingsvoorschrift

Niet verwerken tijdens vorst of onder natte omstandigheden.
Minimaal 10 cm boven GHG / grondwaterpeil aanbrengen, indien capillaire werking 10 cm drainagezand aanbrengen Verwerken conform RAW bepalingen 2015 paragraaf 52.02.06.
In lagen van maximaal 30 cm aanbrengen en verdichten met trilplaat of wacker stamper.
Uiteindelijke verdichtingsgraad 95 – 100%.
Zorgdragen voor voldoende beluchting middels beluchtingssysteem (airo-tec beluchtingssysteem). 
Zorgdragen dat substraat in depot en na verwerking onder geen mogelijkheid onder water kan komen te staan.

Klik hier voor het productblad.