bromtol Oosterhout den ouden groep

Reconstructie rotonde de Bromtol

Een prachtig project waarbij de oorspronkelijke rotonde de Bromtol in Oosterhout is vervangen door een nieuwe vijftaks turbo rotonde met fietstunnel. 

Concrete

Een heel mooi project waarbij de realisatieovereenkomst voor de reconstructie van rotonde de Bromtol getekend is op 21 september 2020 door Gemeente Oosterhout en Den Ouden Groep. In dit project is de oorspronkelijke rotonde vervangen door een vijftaks turborotonde met fietstunnel. Ook het kunstwerk, ontworpen door Piet Hohmann, is gerestaureerd. De totale aanneemsom voor de realisatie van het project bedroeg ca. €4.100.000,-.

Het afgelopen jaar werkten de gemeente Oosterhout en Den Ouden Groep samen in een bouwteam aan het opstellen van het Uitvoeringsontwerp. Tijdens een inloopavond presenteerden zij dit ontwerp bij het stadhuis en beantwoordden zij de vragen van de geïnteresseerden. Sinds vorig jaar oktober is Den Ouden Groep bezig met inrichten van het depot en het ketenterrein. Vanaf week 40 starten de voorbereidende werkzaamheden, zoals het rooien van bomen en het verleggen van kabels en leidingen.

Aanleiding

De aanleiding voor het project is de toenemende verkeersdruk en verkeersonveiligheid op de huidige rotonde. De toekomstige vijftaks turborotonde voorziet in het opvangen van het autoverkeer bij Weststad en het faciliteren van een betere doorstroming. Het aanleggen van fietstunnel tussen de Stelvenseweg en de Technologieweg verbetert de verkeersveiligheid: fietsers hoeven namelijk maar één keer over te steken.

Duurzaamheid

Behalve een verkeerskundige verbetering is in het project ook aandacht geschonken aan het gebruik van duurzame materialen. Het gebruik van beton met minder cementtoevoeging en hergebruik van vrijkomende materialen zijn voorbeelden hiervan.

Voor de ecologie wordt een nieuwe faunaduiker aangebracht onder de Technologieweg en zullen faunarasters geplaatst worden. Daarnaast is ervoor gekozen om een hogere compensatie van groen in de nieuwe situatie te realiseren en legt Den Ouden Groep tussen de Weststadweg en de A59 een klimaatbos aan om de CO2 in de omgeving te reduceren.

Realisatie

Om de bereikbaarheid en de verkeersdoorstroming van het kruispunt ook tijdens de uitvoering te borgen, legde Den Ouden Groep een tijdelijke rotonde aan. Het aanleggen van deze tijdelijke rotonde, die naast de huidige rotonde kwam te liggen, betrof de eerste fase van de uitvoering.Het eerste weekend van november 2020 ging het verkeer over op de tijdelijke rotonde. Tijdens hetzelfde weekend werd het kunstwerk gedemonteerd en verplaatst naar Siemerink in Geertruidenberg waar deze gerestaureerd zal worden.

De rest van dit jaar en het begin van 2021 richtte Den Ouden Groep zich op het vernieuwen van de rotonde en het aanleggen van de fietstunnel. De nieuwe rotonde werd stapsgewijs in gebruik genomen.


Oplevering

Inmiddels is het project opgeleverd en is het kunstwerk de Bromtol teruggeplaatst op de nieuwe vijftaks turbo rotonde in Oosterhout. Met de terugplaatsing van het kunstwerk is de rotonde officieel geopend. De rotonde en fietstunnel zijn nu volledig in gebruik. Een hartstikke mooie opdracht waar niet alleen Den Ouden trots op is maar waarbij ook diverse belangengroepen dik tevreden zijn over het resultaat!

Meer informatie en laatste updates over het project vindt je hier: ​​​​​​

 

Advies nodig? Neem contact op met Bart Couwenberg: b.couwenberg@denoudengroep.com