header VOR

Zien wij jou op 5 of 6 oktober op de Vakbeurs Openbare Ruimte?

 Met CirQleaves maakt u de cirkel rond! Kom meer te weten over CirQleaves tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte. 

Concrete
;

CirQleaves: een nieuw toekomstbestendig beplantingsconcept dat de biodiversiteit en luchtkwaliteit van een gebied verbeterd. Deze aanpak, ontwikkelt door Den Ouden en idverde NL, is een coulisse van afwisselend bomen en struiken die zijn geselecteerd omdat ze fijnstof afvangen, stikstof en CO2 opnemen en de biodiversiteit verhogen. Het snoeimateriaal wordt verwerkt tot biochar en natuurcompost en zo is de cirkel rond! Op 5 en 6 oktober vertellen wij u er graag meer over tijdens de Vakbeurs openbare Ruimte in de Jaarbeurs te Utrecht.

Wat zijn de uitgangspunten van dit concept? 

  1. Bepalen van de beplantingssoorten aan de hand van de ontwikkelde boomkeuze matrix. Deze soortkeuze draagt bij aan het lokale klimaat, het landschap waarin ze worden geplaatst, de grondslag en grondwaterstand.
  2. Slimme aanplant en structuur die aansluit op de lange termijn ontwikkeling en gewenste ecosysteemdiensten.
  3. Doordachte inpassing in het landschap met behulp van afwisselende vakken en beplantingstypen.
  4. Doorrekening en monitoring van de positieve effecten op lange termijn met behulp van het softwareprogramma i-Tree Eco.

cirqleaves

Ook benieuwd hoe CirQleaves in uw openbare ruimte ingezet kan worden om bij te dragen aan de biodiversiteit en luchtkwaliteit? Bezoek ons dan tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte, op 5 en 6 oktober en kom met ons in gesprek in stand 4.4.46 (Den Ouden) en 2.2.1.6 (idverde NL).


Op beide dagen verzorgen Den Ouden en idverde NL lezingen over dit onderwerp:

  • Op 5 oktober om 11.30 uur (stand idverde NL; 2.2.16) en 14.30 uur stand Den Ouden (4.4.56)
  • Op 6 oktober: 11.30 uur (stand Den Ouden) en 14.30 uur stand idverde NL.

Reserveer uw kaarten via: 5-6 oktober 2022 | Jaarbeurs Utrecht (gesevent.com).