corio glana sittard

Landschapsinrichting

Samen met onze partners werken wij aan de vormgeving van stad en landschap.

Concrete

Slimme klimaatadaptieve landschapsinrichting herstelt natuurwaarde en biodiversiteit

Ons landschap en de natuur staan meer dan ooit onder druk door beperkte ruimte, stikstofproblematiek en klimatologische ontwikkelingen. Afname van biodiversiteit, emissiebeperkingen, verdroging en wateroverlast zijn het gevolg.

Een gevarieerd en rijk landschap, is onmisbaar voor een gezonde toekomst van de generaties na ons. Met slimme landschapsinrichting versterken wij samen de natuur. Wij herstellen de biodiversiteit. En verhogen de recreatiewaarde van onze omgeving. Wij denken graag met je mee vanaf de initiatieffase tot en met exploitatie. Daarbij adviseren wij niet alleen in ontwerp maar is de volledige integrale realisatie bij ons in goede handen.

De sleutel voor een prettige leefomgeving ligt in de naadloze verbinding van stedelijke gebieden met natuur- en landbouwgebied. Dat doen we met slimme infrastructuur. Met onze integrale aanpak zorgen we voor optimaal ruimtegebruik, duurzame waterhuishouding en toekomstbestendige natuurontwikkeling.

Natuurherstel betekent voor ons ook het verbinden van geïsoleerde natuurgebieden met hun leefgemeenschappen. Hiervoor leggen wij ecologische verbindingszones aan.

Met landschapsinrichting is natuurherstel een primaire doelstelling. Maar omdat we de natuurwaarde daarmee dusdanig verhogen, neemt ook de recreatiewaarde toe. Daarom nemen wij bij vrijwel elk project ook recreatieve maatregelen. We creëren rustplaatsen, en leggen bruggetjes, fiets- en wandelpaden aan.
 

Slim waterbeheer als duurzame klimaatoplossing

Waterbeheer is een belangrijke pijler van onze projecten voor landschapsinrichting. We leggen watergangen aan en creëren natuurvriendelijke oevers. Met beekherstel laten we het water weer meanderen. Zo geven we het water weer de ruimte. En creëren we waterberging.

Wij creëren oplossingen als stuwen, gemalen en vispassages om het peilbeheer te controleren om daarmee verdroging en wateroverlast te voorkomen. We brengen de natuurlijke balans terug in ons ecosysteem, en herstellen de biodiversiteit.
 

Baggeren en saneren van watergangen

In veel oude Nederlandse beken is de waterbodem verontreinigd. Daarom baggeren en saneren (BRL7003) wij in veel projecten voor landschapsinrichting. We graven de waterbodem af, en zorgen voor afvoer van de verontreinigde klei naar een verwerkingslocatie.

Landschapsinrichting Den Ouden

Pijlers

Landschapsinrichting is één van onze pijlers waar wij ons op richten binnen Den Ouden. Op het gebied van Infra zijn er meerdere pijlers waar wij je in kunnen ontzorgen. Van initiatief fase via ontwerp, realisatie en beheer naar exploitatie.

Ontdek meer over infra

Advies nodig?

Contactpersoon: Bart Couwenberg
Adres: Het Zuiderkruis 37
5215 MV, 's-Hertogenbosch
Telefoon: +31611882862
Email: b.couwenberg@denoudengroep.com