bromtol oosterhout den ouden

Civiele betonbouw

Den Ouden civiele betonbouw draagt bij aan een betrouwbare en beschikbare infrastructuur en denkt graag met u mee in toekomst vaste oplossingen.

Concrete

Als het gaat om dynamische werken in de Nederlandse infrastructuur is Den Ouden een erkende naam. Den Ouden Civiele Betonbouw kan worden ingeschakeld voor ontwerp en uitvoering van uiteenlopende werken in de Civiele Betonbouw.

Civiele betonbouw is een cruciale schakel in de infrastructuur

De civiele betonbouw is een onmisbare pijler voor een bloeiend economisch klimaat. Het is een cruciale schakel in de Nederlandse infrastructuur. Die wereldwijd toonaangevend is. Omdat je kunt vertrouwen op het vakmanschap dat erachter zit. Wij zetten onze jarenlange ervaring en bewezen deskundigheid in voor slimme infrastructurele oplossingen. Van funderingen diep in de grond, tot geluidsschermen hoog daarboven. We werken proactief met onze opdrachtgever samen en leveren hoogwaardige kwaliteit.
 

Civieltechnische kunstwerken verouderen

Momenteel staat de infrastructuur onder druk door steeds meer en zwaarder verkeer. Een groot deel van de huidige civieltechnische betonbouw is verouderd en daarom toe aan renovatie of vernieuwing.
 

Klimatologische verandering en urbanisatie vraagt om civieltechnische betonbouw

De wereld verstedelijkt. Ook in Nederland trekken steeds meer mensen naar de stad. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de stad en de manier waarop je met haar infrastructuur omgaat. Ook de impact van klimaatverandering neemt elke dag toe. We kampen met extreme wateroverlast enerzijds en toenemende droogte anderzijds. Met onze civiele betonbouw creëren wij draagkrachtige infrastructuur en bouwen wij oplossingen om hittestress en wateroverlast te voorkomen.

Vanuit deze actuele thema’s werken wij als Den Ouden Groep met onze Civiele Betonbouw onder andere aan de volgende producten; Bruggen, viaducten, kademuren, stuwen. Onze servicedienst is beschikbaar voor het planbare herstel van civiel technische kunstwerken.

Vanuit onze specialisatie zijn wij ook actief in de realisatie van tunnels, industriebouw en geluidsschermen.

Design & construct projecten en multidisciplinaire projecten (met o.a. disciplines wegenbouw, staalbouw, werktuigbouwkundig) behoren tot het werkpakket.
 

Al jarenlang een betrouwbare partner van de overheid

Met onze bewezen aanpak houden we Nederland bereikbaar en leefbaar.

 

civiele betonbouw den ouden

Deskundigheid

Jarenlange ervaring, bewezen deskundigheid, hoge kwaliteit en de wil tot samenwerking vormden de basis voor ons succes.

Ontdek meer over Infra

Advies nodig?

Adres: Ron van Daalen Hermalen 7 5481 XX SCHIJNDEL
Telefoon: +31 (0)611882862
Email: r.vandaalen@denoudengroep.com