Bodac explosievenopsporing

Den Ouden Bodac

Het veiligstellen van explosieven en cultuurhistorische waarde in de bodem.

Concrete

Veilige bodem en behoud cultureel erfgoed met explosievenopsporing en archeologisch onderzoek

Een veilige bodem en behoud van waardevol cultureel erfgoed dat door de eeuwen heen bewaard is gebleven in die bodem. Dat is de basis van het bestaan van Den Ouden Bodac.
 

Opsporen en veiligstellen ontplofbare oorlogsresten

Het fundament van elk bouwproject is een veilige bodem. Maar wat betekent dat nu precies? Een veilige bodem is vrij van onontplofbare oorlogsresten (OO), geschut en vliegtuigwrakken. Want hoewel je er misschien niet dagelijks bij stilstaat, onze Noordzee, bodem, rivieren en kanalen, herbergen nog vele explosieven . En dat brengt de nodige gevaren met zich mee voor de directe omgeving en onze medewerkers op de bouwplaats. Wij nemen deze gevaren weg. Wij zijn gespecialiseerd in het bergen van vliegtuigen, en het opsporen en veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten op land en water (CS-OOO).
 

Bodemsanering

Een veilige bodem, is ook vrij van verontreiniging. De bodem in Nederland is namelijk op talrijke plekken ernstig vervuild. Je krijgt hiermee te maken, wanneer je op zo’n plek wilt gaan bouwen. Wij saneren vervuilde grond en zorgen voor adequate afzet hiervan (BRL7000/BRL7001). Klik hier om meer te weten over Bodemsanering. 
 

Oppervlaktedetectie en dieptedetectie

Als het gaat om explosievenopsporing en het veiligstellen hiervan heeft Bodac jarenlange ervaring in landbodemdetectie en zijn wij een betrouwbare partner. Voor het opsporen van explosieven maken wij gebruik van oppervlaktedetectie en dieptedetectie. Wij hanteren drie verschillende detectiemethodes. Explosieven kunnen worden opgespoord door middel van handmatige- digitale- of dieptedetectie van explosieven.
 

Archeologisch onderzoek

In onze bodem zitten verborgen rijkdommen, een schat aan informatie over onze menselijke beschaving. Archeologische waarden vertellen ons over ons leven op aarde door de eeuwen heen. Dit waardevolle, culturele erfgoed moet goed beschermd worden. Daarom onderzoeken wij of er archeologische resten in jouw bouwgrond zitten (BRL4000).
 

Betrouwbare en vakkundige partner

Het rijk verplicht gedegen en gecertificeerd onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten en archeologische waarden. En als de grond mogelijk vervuild is, kunnen overheden milieukundig onderzoek eisen. Daarom wil je erop kunnen vertrouwen dat dit adequaat en nauwkeurig gebeurt. En dus zoek je een partner die gecertificeerd is, alle wetten en richtlijnen volgt, vakkundige experts in dienst heeft én kwaliteit levert. Dat is de garantie die wij jou als gewaardeerde klant geven. Wij doen dit werk al jaren met heel veel overtuiging.
 

Integrale dienstverlening is kostenbesparend

Integrale dienstverlening is onze kracht. Wij beschikken over de expertise om elk facet van jouw GWW-traject deskundig uit te voeren. Daarmee leveren wij per definitie altijd maatwerk. Het maakt ons flexibel, efficiënt, en effectief. En daarmee kostenbesparend.  

Daarnaast hebben wij een joint venture met UXO-control; een bedrijf gericht op opsporen op zee. 

Meer weten? Mail naar: m.vanoers@bodac.nl

vliegtuigberging

Vliegtuigberging

Bodac is met haar jarenlange ervaring een geschikte partner voor vliegtuigbergingen. 

Lees meer over vliegtuigbergingen.